Stravování

Hygienická opatření

  • Před vstupem do prostor školní jídelny použijte dezinfekci rukou, která je umístěna u vstupu.
  • Při vstupu do školní jídelny dodržujte 2m rozestupy.
  • U jednoho stolu může sedět pouze jeden strávník.
  • Strávník musí mít roušku přes ústa a nos, lze ji odložit až u stolu před konzumací do vlastního sáčku.
  • Po skončení konzumace si opět rouškou zakryjte ústa a nos.
  • Před odchodem z prostor školní jídelny použijte opět dezinfekci rukou, která je umístěna u vstupu.
  • Dozor školní jídelny usměrňuje vstup žáků do školní jídelny a jejich pohyb.

Školní jídelna

Naše škola zajišťuje provoz automatizovaného stravovacího systému. Stravovací systém je založený na identifikaci strávníka pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník odpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednávání a tím i odběru stravy.
Veškeré platby za obědy jsou prováděny bezhotovostním způsobem přes bankovní účet školy:

19-8643240207/0100

Variabilním symbolem plateb je osobní číslo, kterým se žáci přihlašují do stravovacího systému – přiděluje oddělení stravování školy – 7. patro, kabinet 740. Celý systém pracuje na základě konta, tzn., že poukážete Vámi zvolenou částku na účet a teprve potom si může žák objednávat a odebírat obědy až do doby, než se stav konta vyčerpá. Informace o stavu konta žáka, objednávání stravy a kontrolu nad odebíráním objednaných a zaplacených jídel má žák a rodič k dispozici na internetových stránkách školy http://stravovani.skolyjh.cz v nabídce stravovací systém, nebo ve vstupní hale na objednávkovém terminále, pomocí získaného čipu.

Přesná pravidla a organizační pokyny pro stravovací systém jsou zveřejněna na internetových stránkách naší školy. Zájemci o stravování se do systému přihlašují s použitím přihlašovacího hesla, které obdrží v oddělení stravování, kabinet 740, školní jídelna. Podmínkou pro objednávání obědů je odevzdaná vyplněná přihláška a poukázání peněz na účet. Objednávky obědů lze provádět po zveřejnění jídelníčku na příslušný den, což je obvykle 14 dní předem.

Výdej stravy probíhá

snídaně 6:00 – 8:00 hod 7. patro – jídelna dveře č. 724
obědy – žáci 11:20 – 12:20 hod Bistro Eldík – suterén
obědy – učitelé 11:00 – 12:20 hod 7. patro – jídelna dveře č. 724
večeře 17:00 – 17:30 hod 7. patro – jídelna dveře č. 724
  • Objednávky je možné provádět nejpozději den předem do 13:00 hodin.
  • Zrušení objednávky je možné uskutečnit nejpozději den předem do 13. hodin ve stravovacím systému, nebo v den stravování nejpozději do 8. hodiny ranní, na tel. 541 126 823.

Stravovací systém

http://stravovani.skolyjh.cz

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke školnímu stravování si můžete stáhnout zde.

Podmínkou pro objednávání obědů je odevzdaná vyplněná přihláška a poukázání peněz na účet. Objednávky obědů lze provádět po zveřejnění jídelníčku na příslušný měsíc, což je obvykle 14 dní před začátkem měsíce.

Ceny stravného:

celodenní stravování 121,- Kč
snídaně 30,- Kč
oběd 45,- Kč
večeře s doplňkem 46,- Kč

Vnitřní řád školní jídelny

Naleznete zde.

Pokyny k registraci strávníka školy

ke stažení zde