Design interiéru

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata s tvrořivostí a se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designérů. Absolventi mají znalosti v navrhování nábytku, vybavení a zařízení interiéru včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení.

Starožitník

Zachovat a předávat dalším generacím kulturní hodnoty a cenné doklady umění a zručnosti dávných mistrů, to je poslání starožitníků.

Vlásenkář

Absolvent umí ručně zhotovovat divadelní a filmové vlásenky a vlásenkářsko – maskérské výrobky s konečnou úpravou do účesů z přírodních i umělých materiálů. Maskérské práce na scénických maskách s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem.

Elektrikář – silnoproud

Absolvent se naučí orientovat v základní technické dokumentaci, je schopen provádět instalace elektrických rozvodů, opravu a údržbu elektrického zařízení včetně elektrických spotřebičů. Je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá použití měřící techniky. Je schopen provádět domácí elektroinstalaci i úrdžbu.

Truhlář

V průběhu výuky se žáci seznámí s materiálovou základnou, nářadím, s dřevoobráběcími stroji a zařízeními. Jsou seznámeni s konstrukcí a technologiemi výroby nábytku.

Získané teoretické vědomosti procvičují v odborném výcviku. Absolvent oboru má veškeré odborné vědomosti a praktické dovednosti o dřevě a jeho zpracování a technologii výroby.

Kuchař – číšník

Absolvent zvládne předběžné zpracování surovin, základní úpravy jídel, studenou kuchyni, hotová jídla, minutky, moučná jídla, moučníky a diety, tak i pravidla a techniku obsluhy, servis různých jídel a nápojů.

Operátor skladování

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata se zájmem o vykonávání vysoce kvalifikovaných činností v logistice velkých firem a velkoskladech obchodních řetězců.

Kosmetické služby

Absolventky zvládnou odborné kosmetické ošetření pleti dle stavu pokožky s využitím nejúčinnějších přípravků a různých nejvhodnějších způsobů ošetření s cílem udržet pleť zdravou a čistou a předcházet jejímu stárnutí.

Kadeřník

Absolvent je schopen provádět mytí a stříhání vlasů, ondulace, regenerace a preparace, barvení a odbarvování, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Naučí se obsluhovat a udržovat zařízení v kadeřnických salonech.

Podnikání

Příprava ve studijním oboru směruje k tomu, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o., je příjemcem podpory EU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od března 2022 probíhá doučování v předmětech: český jazyk, matematika, anglický jazyk, odborné předměty a účetnictví.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 Aktuality

Úřední hodiny během jarních prázdnin: Pondělí (13.3.2023): 8:00 – 16:00                                          Úterý (14.3.2023): 8:00 – 14:00

Informace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou naleznete v sekci  Uchazeči. 

Výsledky přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2023/2024 – naleznete v sekci Uchazeči.

  

Zajímají Vás naše umělecké obory?

 

Navštivte naše stránky: www.studujumeni.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny otevřených dveří:

 

 

 

 • 12. 10. 2021     od 13:00 – 17:00 h
 •   3. 11. 2021     od 13:00 – 17:00 h
 •   9. 12. 2021     od 13:00 – 17:00 h
 • 20.   1. 2022     od 13:00 – 17:00 h       
 • 22.   2. 2022     od 13:00 – 17:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2021/2022 platné od 13. září 2021 najdete: zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022: zde

 

 

 

Testování žáků antigenními testy proběhne 1. září, 6. září a 9. září.

 

 

 

Žáci, kteří budou mít v tyto dny odborný výcvik, budou testování vždy první vyučovací hodinu na své odborné provozovně.

 

 

 

Žáci, kteří budou mít v tyto dny teoretickou výuku, budou testování v budově školy v učebně č. 133 v čase 7.15 – 7.45 (8.45 – 9.00).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K podzimnímu termínu (září 2021) maturitní zkoušky je nutno se přihlásit do 25. 7. 2021 na: zelinkova@soutr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny během letních ptázdnin: zde

 

 

 

 

 

 

Mimořádný termín opravné praktické maturitní zkoušky    z odborných předmětů pro obor 64-41-L/51 Podnikání je stanoven na:   

 

 

 

13. 7. 2021 – 8.00, učebna č. 348                14. 7. 2021 – 8.00, učebna č. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory  s talentovou zkouškou naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzky rodičů budoucích žáků 1. ročníků studijních a učebních oborů se uskuteční 16. 6. 2021 v 15.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory: Kosmetické služby a Podnikání (nástavbové studium) naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

2. kolo školní přijímací zkoušky z ČJ a AJ pro obory: Kosmetické služby  a Podnikání (nástavbové studium) se uskuteční ve čtvrtek 10. 6. 2021!!!      Pro další dotazy, kontaktujte studijní oddělení na tel. čísle 541 126 815.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informace k provozu školy od 24. května 2021 na základě informace MŠMT je od 24. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování bez rotací.

 

 

 

Homogenita tříd a skupin není povinná.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že v pondělí 24. 5. 2021 začínají didaktické testy společné části maturitní zkoušky, budou se všichni žáci řídit rozvrhem v systému Škola OnLine.

 

 

 

Dokument k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 naleznete: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informace k dalším kolům přijímacího řízení naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na všechny obory pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá informace pro žáky a rodiče  

 

 

 

V důsledku plošného uzavření škol v době obtížné pandemické situace došlo k omezení přístupu žáků k plnohodnotnému vzdělávání. Tento dluh se nejvíce projevuje v praktických dovednostech, které lze pouze neúplně předávat prostřednictvím distanční výuky. Proto naše škola předpokládá uspořádání letních praktických konzultací, které by alespoň částečně nahradily zameškaný odborný výcvik. Jde o doučování praktických kompetencí v době letních prázdnin, konkrétně v pracovní dny od 1. července do 16. července 2021. Konzultace budou probíhat na obvyklých místech výuky praxe.   Uvedené doučování je bezplatné a nepovinné. Záleží pouze na zájmu žáků. Konkrétní informace k jednotlivým oborům podají vedoucí učitelé odborného výcviku.

 

 

 

 

 

 

 

Osobní přítomnost žáků na školní přijímací zkoušce 5. 5. a 6. 5. 2021 se řídí pokynem ředitele školy, který naleznete: zde

 

 

 

 

 

 

Dne 28. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky             

 

 

 

čas schůzky naleznete: zde

 

 

 

 

 

 

 

Informace k provozu školy od 26. dubna 2021                                                   na základě informace MŠMT je od 26. 4. 2021 umožněno praktické vyučování  a praktická příprava všech žáků školy bez omezení jejich počtu. Osobní účast žáků na praktickém vyučování a praktické přípravě je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření. Pro všechny žáky, kteří se účastní tohoto vyučování je domov mládeže opět k dispozici!

 

 

 

                                                     

 

 

 

Individuální a skupinové konzultace žáků                           bližší informace naleznete: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní přijímací zkouška: 5. 5. a 6. 5. 2021!!!

 

 

 

Další aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci –  Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování

 

 

 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o ubytování na našem domově mládeže, prosíme rodiče našich žáků, kteří budou mít zájem o toto ubytování, aby co nejdříve vyplnili přihlášku.

 

 

 

skolyjh.cz/domov mládeže/ubytování pro studenty                    soutr.cz/ domov mládeže/ ubytování pro studenty

 

 

 

 Po naplnění  kapacity domova mládeže nebude možné tyto žáky ubytovat.

 

 

 

 

 

 

 

Změna termínu schůzky rodičů budoucích žáků na umělecké obory!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády, dochází ke změně termínu schůzky rodičů z 29. března na 29. dubna 2021, 15:00 .                                                       Pokud se nebudete moci dostavit, kontaktujte studijní oddělení na tel. čísle 541 126 815.  Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022    naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kolo talentových zkoušek proběhne 10. 3. 2021

 

 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

 

 

 

Talentové zkoušky proběhnou 10. 3. 2021, a to v souladu s usnesením vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 a v souladu s informacemi z MŠMT.

 

 

 

Všichni uchazeči budou dodržovat zvýšená hygienická opatření, která jsou v naší škole běžně uplatňována:

 

 

 

 1. Všichni žáci si při příchodu do budovy dezinfikují ruce.
 2. Ve třídách a na toaletách jsou umístěny hygienické prostředky.
 3. Uchazeči o studium a zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
 4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
 5. Rodičům a zákonným zástupcům doprovázející své děti na talentové zkoušky není vstup do budovy školy dovolen.

 

 

 

 Přejeme Všem uchazečům hodně štěstí při talentových zkouškách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost podání přihlášky ke studiu v době jarních prázdnin (22. 2. – 26. 2. 2021)         

 

 

 

V době jarních prázdnin je možno podat přihlášku ke studiu na SOU tradičních řemesel      a VOŠ, spol. s r.o., osobně (8.00 – 16.00) na vrátnici školy nebo poslat doporučeně poštou.

 

 

 

Úřední hodiny na studijním oddělení budou ve středu 24. 2. 2021, 9.00 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kolo talentových zkoušek

 

 

 

Všechny informace k 2. kolu talentových zkoušek na umělecké obory naleznete v sekci –  Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří

 

 

 

 Z důvodu uzavření školy se 18. 2. 2021 „Den otevřených dveří“  nebude konat ve standardní podobě. Pro případnou návštěvu jsme vám 18. 2. 2021 od 13.00 – 17.00 k dispozici. Pro návštěvu školy v jiný den nás kontaktujte telefonicky: 541 126 815, 605 786 719, 724 352 497. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022                                  – naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení                                          Všechny informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Uchazeči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvědčení

 

 

 

Na základě opatření MŠMT z 5. ledna 2021 se stanovuje,že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

 

 

 

Všem žákům naší školy a jejich zákonným zástupcům bude dne 28. 1. 2021 v elektronickém systému Škola OnLine v sekci hodnocení zpřístupněno “ Pololetní hodnocení“. Výpis z vysvědčení žáci dostanou až v den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost ve škole. Předání výpisů z vysvědčení potom proběhne na třídnických hodinách, které budou uvedeny v systému Škola OnLine .     

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky talentové zkoušky

 

 

 

Na základě opatření MŠMT z 8. prosince 2020 se stanovuje, že výsledky samotné talentové zkoušky se uchazeči dozví spolu s výsledky celého přijímacího řízení, tedy v období od 5. února do 15. února 2021.

 

 

 

Všichni uchazeči, kteří konali talentové zkoušky 6. 1. 2021 a 21.1. 2021 na naší škole, naleznou 5. února 2021 v sekci – Uchazeči, seznam přijatých a nepřijatých žáků.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. LEDNA 2021 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol v době od 11. ledna 2021 bude i nadále probíhat – DISTANČNĚ !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentové zkoušky 6. 1. a 21. 1. 2021

 

 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

 

 

 

Talentové zkoušky opravdu 6. 1.  a 21. 1. 2021 proběhnou, a to v souladu s usnesením vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 a v souladu s informacemi z MŠMT.

 

 

 

V souladu s usnesením Vlády ČR platí od 27. 12. 2020 nejvyšší, tedy 5. stupeň protiepidemiologických opatření PES. Na konání a organizační zajištění talentových zkoušek však tato skutečnost nemá bezprostřední vliv. Po stránce organizační se počet osob v místnosti řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen žádným krizovým opatřením.

 

 

 

 Obdrželi jste pozvánky k talentovým zkouškám, které platí v plném rozsahu.

 

 

 

Všichni uchazeči budou dodržovat hygienická opatření, která jsou v naší škole běžně uplatňována:

 

 

 

 1. Všichni žáci si při příchodu do budovy dezinfikují ruce.
 2. Ve třídách a na toaletách jsou umístěny hygienické prostředky.
 3. Uchazeči o studium a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
 5. Rodičům a zákonným zástupcům doprovázející své děti na talentové zkoušky není vstup do budovy školy dovolen.

 

 

 

 Přejeme Všem uchazečům hodně štěstí při talentových zkouškách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka od 4. 1. 2021

 

 

 

Zavedení distanční výuky

 

 

 

Na základě usnesení vlády je od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 opět zavedena distanční výuka na středních školách. V tuto chvíli není povolena osobní přítomnost žáků žádných ročníků ve škole. Odborný výcvik bude v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 probíhat taktéž distanční způsobem. Aktuální rozvrhy hodin pro teorii, budou do systému Škola OnLine vkládány průběžně.

 

 

 

Upozorňujeme, že dle § 184a školského zákona je distanční výuka pro žáky školy od 25. 8. 2020 povinná!

 

 

 

Usnesení vlády: zde

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Talentové zkoušky na umělecké obory se  konají ve středu 6. 1. 2021. Pozvánky k talentové zkoušce byly rozeslány v prosinci 2020. Pokud jste podali přihlášku a pozvánka Vám nepřišla, kontaktujte v pondělí 4. 1. 2021 studijní oddělení školy: 541 126 815.

 

 

 

 

 

 

 

 V pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 bude na základě opatření MŠMT volno!

 

 

 

 

 

 

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od pondělí 7.12.2020 nastoupí do prezenční výuky všichni žáci nekončících ročníků.

 

 

 

Rozvrh (sudý týden) je uveden v systému Škola OnLine.

 

 

 

Nařízení ředitele školy k zahájení prezenční výuky 7. 12. 2020: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od středy 25. listopadu 2020 nastupují do školy k prezenční výuce žáci končících ročníků, kteří mají v sudém týdnu (St – Pá) teoretickou výuku, tedy Dg/St 4, NSPO/Uřp 2, KČ/ES 3 a KD/Vl3. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu v systému Škola OnLine. Zároveň od tohoto dne začíná praktická výuka (odborný výcvik) všech ročníků, které mají praktickou výuku (odborný výcvik) v sudém týdnu. Teoretická výuka ostatních tříd bude i nadále probíhat distančně dle rozvrhu ve Škole ONLine.

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu uzavření školy se 26. 11. 2020 „Den otevřených dveří“  nebude konat ve standardní podobě. Pro případnou návštěvu jsme vám 26. 11. 2020 od 13.00 – 17.00 k dispozici. Pro návštěvu školy v jiný den nás kontaktujte telefonicky: 541 126 815, 605 786 719, 724 352 497. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Opatření MŠMT: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci – Uchazeči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k distanční výuce: zde

 

 

 

 

 

 

 

Nařízení KHS: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny otevřených dveří: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Testování žáků, kteří mají v pondělí 13.12.2021 teoretickou výuku, bude probíhat jejich první vyučovací hodinu v příslušné třídě. Pokud se žák/žákyně dostaví do výuky až následující  vyučovací hodinu, proběhne jeho testování na studijním oddělení školy. 

Žáci, kteří mají odborný výcvik, budou testováni na svých odborných pracovištích. 

 

Dny otevřených dveří:

 • 12. 10. 2021     od 13:00 – 17:00 h
 •   3. 11. 2021     od 13:00 – 17:00 h
 •   9. 12. 2021     od 13:00 – 17:00 h
 • 20.   1. 2022     od 13:00 – 17:00 h       
 • 22.   2. 2022     od 13:00 – 17:00 h 

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2021/2022 platné od 13. září 2021 najdete: zde 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022: zde

Testování žáků antigenními testy proběhne 1. září, 6. září a 9. září.

Žáci, kteří budou mít v tyto dny odborný výcvik, budou testování vždy první vyučovací hodinu na své odborné provozovně.

Žáci, kteří budou mít v tyto dny teoretickou výuku, budou testování v budově školy v učebně č. 133 v čase 7.15 – 7.45 (8.45 – 9.00).

K podzimnímu termínu (září 2021) maturitní zkoušky je nutno se přihlásit do 25. 7. 2021 na: zelinkova@soutr.cz 

Úřední hodiny během letních ptázdnin: zde

Mimořádný termín opravné praktické maturitní zkoušky    z odborných předmětů pro obor 64-41-L/51 Podnikání je stanoven na:                                        13. 7. 2021 – 8.00, učebna č. 348                14. 7. 2021 – 8.00, učebna č. 46

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory  s talentovou zkouškou naleznete v sekci Uchazeči.

Schůzky rodičů budoucích žáků 1. ročníků studijních a učebních oborů se uskuteční 16. 6. 2021 v 15.00 hod.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory: Kosmetické služby a Podnikání (nástavbové studium) naleznete v sekci Uchazeči.

 

2. kolo školní přijímací zkoušky z ČJ a AJ pro obory: Kosmetické služby  a Podnikání (nástavb. studium) se uskuteční ve čtvrtek 10. 6. 2021!!!      Pro další dotazy, kontaktujte studijní oddělení na tel. čísle 541 126 815.    

 Informace k provozu školy od 24. května 2021 na základě informace MŠMT je od 24. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování bez rotací.

Homogenita tříd a skupin není povinná.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 24. 5. 2021 začínají didaktické testy společné části maturitní zkoušky, budou se všichni žáci řídit rozvrhem v systému Škola OnLine.

Dokument k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 naleznete: zde

 Informace k dalším kolům přijímacího řízení naleznete v sekci Uchazeči.

Výsledky přijímacího řízení na všechny obory pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci Uchazeči.

 

Důležitá informace pro žáky a rodiče  

V důsledku plošného uzavření škol v době obtížné pandemické situace došlo k omezení přístupu žáků k plnohodnotnému vzdělávání. Tento dluh se nejvíce projevuje v praktických dovednostech, které lze pouze neúplně předávat prostřednictvím distanční výuky. Proto naše škola předpokládá uspořádání letních praktických konzultací, které by alespoň částečně nahradily zameškaný odborný výcvik. Jde o doučování praktických kompetencí v době letních prázdnin, konkrétně v pracovní dny od 1. července do 16. července 2021. Konzultace budou probíhat na obvyklých místech výuky praxe.   Uvedené doučování je bezplatné a nepovinné. Záleží pouze na zájmu žáků. Konkrétní informace k jednotlivým oborům podají vedoucí učitelé odborného výcviku.

 

Osobní přítomnost žáků na školní přijímací zkoušce 5. 5. a 6. 5. 2021 se řídí pokynem ředitele školy, který naleznete: zde

Dne 28. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky             

čas schůzky naleznete: zde

 

Informace k provozu školy od 26. dubna 2021                                                   na základě informace MŠMT je od 26. 4. 2021 umožněno praktické vyučování  a praktická příprava všech žáků školy bez omezení jejich počtu. Osobní účast žáků na praktickém vyučování a praktické přípravě je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření. Pro všechny žáky, kteří se účastní tohoto vyučování je domov mládeže opět k dispozici!

                                                     

Individuální a skupinové konzultace žáků                           bližší informace naleznete: zde

 

Školní přijímací zkouška: 5. 5. a 6. 5. 2021!!!

Další aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci –  Uchazeči.

 

Ubytování

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o ubytování na našem domově mládeže, prosíme rodiče našich žáků, kteří budou mít zájem o toto ubytování, aby co nejdříve vyplnili přihlášku.

skolyjh.cz/domov mládeže/ubytování pro studenty                    soutr.cz/ domov mládeže/ ubytování pro studenty

 Po naplnění  kapacity domova mládeže nebude možné tyto žáky ubytovat.

 

Změna termínu schůzky rodičů budoucích žáků na umělecké obory!!!

Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády, dochází ke změně termínu schůzky rodičů z 29. března na 29. dubna 2021, 15:00 .                                                       Pokud se nebudete moci dostavit, kontaktujte studijní oddělení na tel. čísle 541 126 815.  Děkujeme za pochopení

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022    naleznete v sekci Uchazeči.

2. kolo talentových zkoušek proběhne 10. 3. 2021

Vážení rodiče, milí uchazeči,

Talentové zkoušky proběhnou 10. 3. 2021, a to v souladu s usnesením vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 a v souladu s informacemi z MŠMT.

Všichni uchazeči budou dodržovat zvýšená hygienická opatření, která jsou v naší škole běžně uplatňována:

 1. Všichni žáci si při příchodu do budovy dezinfikují ruce.
 2. Ve třídách a na toaletách jsou umístěny hygienické prostředky.
 3. Uchazeči o studium a zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
 4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
 5. Rodičům a zákonným zástupcům doprovázející své děti na talentové zkoušky není vstup do budovy školy dovolen.

 Přejeme Všem uchazečům hodně štěstí při talentových zkouškách.

Možnost podání přihlášky ke studiu v době jarních prázdnin (22. 2. – 26. 2. 2021)         

V době jarních prázdnin je možno podat přihlášku ke studiu na SOU tradičních řemesel      a VOŠ, spol. s r.o., osobně (8.00 – 16.00) na vrátnici školy nebo poslat doporučeně poštou.

Úřední hodiny na studijním oddělení budou ve středu 24. 2. 2021, 9.00 – 15.00

2. kolo talentových zkoušek

Všechny informace k 2. kolu talentových zkoušek na umělecké obory naleznete v sekci –  Uchazeči.

 

Den otevřených dveří

 Z důvodu uzavření školy se 18. 2. 2021 „Den otevřených dveří“  nebude konat ve standardní podobě. Pro případnou návštěvu jsme vám 18. 2. 2021 od 13.00 – 17.00 k dispozici. Pro návštěvu školy v jiný den nás kontaktujte telefonicky: 541 126 815, 605 786 719, 724 352 497. Děkujeme za pochopení.

 

 

Přijímací řízení                                          Všechny informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Uchazeči.

 Vysvědčení

Na základě opatření MŠMT z 5. ledna 2021 se stanovuje,že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Všem žákům naší školy a jejich zákonným zástupcům bude dne 28. 1. 2021 v elektronickém systému Škola OnLine v sekci hodnocení zpřístupněno “ Pololetní hodnocení“. Výpis z vysvědčení žáci dostanou až v den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost ve škole. Předání výpisů z vysvědčení potom proběhne na třídnických hodinách, které budou uvedeny v systému Škola OnLine .     

 

Výsledky talentové zkoušky

Na základě opatření MŠMT z 8. prosince 2020 se stanovuje, že výsledky samotné talentové zkoušky se uchazeči dozví spolu s výsledky celého přijímacího řízení, tedy v období od 5. února do 15. února 2021.

Všichni uchazeči, kteří konali talentové zkoušky 6. 1. 2021 a 21.1. 2021 na naší škole, naleznou 5. února 2021 v sekci – Uchazeči, seznam přijatých a nepřijatých žáků.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. LEDNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol v době od 11. ledna 2021 bude i nadále probíhat – DISTANČNĚ !!!

 

Talentové zkoušky 6. 1. a 21. 1. 2021

Vážení rodiče, milí uchazeči,

Talentové zkoušky opravdu 6. 1.  a 21. 1. 2021 proběhnou, a to v souladu s usnesením vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 a v souladu s informacemi z MŠMT.

V souladu s usnesením Vlády ČR platí od 27. 12. 2020 nejvyšší, tedy 5. stupeň protiepidemiologických opatření PES. Na konání a organizační zajištění talentových zkoušek však tato skutečnost nemá bezprostřední vliv. Po stránce organizační se počet osob v místnosti řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen žádným krizovým opatřením.

 Obdrželi jste pozvánky k talentovým zkouškám, které platí v plném rozsahu.

Všichni uchazeči budou dodržovat hygienická opatření, která jsou v naší škole běžně uplatňována:

 1. Všichni žáci si při příchodu do budovy dezinfikují ruce.
 2. Ve třídách a na toaletách jsou umístěny hygienické prostředky.
 3. Uchazeči o studium a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
 5. Rodičům a zákonným zástupcům doprovázející své děti na talentové zkoušky není vstup do budovy školy dovolen.

 Přejeme Všem uchazečům hodně štěstí při talentových zkouškách.

 

 

Výuka od 4. 1. 2021

Zavedení distanční výuky

Na základě usnesení vlády je od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 opět zavedena distanční výuka na středních školách. V tuto chvíli není povolena osobní přítomnost žáků žádných ročníků ve škole. Odborný výcvik bude v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 probíhat taktéž distanční způsobem. Aktuální rozvrhy hodin pro teorii, budou do systému Škola OnLine vkládány průběžně.

Upozorňujeme, že dle § 184a školského zákona je distanční výuka pro žáky školy od 25. 8. 2020 povinná!

Usnesení vlády: zde

 

  

Talentové zkoušky na umělecké obory se  konají ve středu 6. 1. 2021. Pozvánky k talentové zkoušce byly rozeslány v prosinci 2020. Pokud jste podali přihlášku a pozvánka Vám nepřišla, kontaktujte v pondělí 4. 1. 2021 studijní oddělení školy: 541 126 815.

 

 V pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 bude na základě opatření MŠMT volno!

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

Od pondělí 7.12.2020 nastoupí do prezenční výuky všichni žáci nekončících ročníků.

Rozvrh (sudý týden) je uveden v systému Škola OnLine.

Nařízení ředitele školy k zahájení prezenční výuky 7. 12. 2020: zde

 

 

 Od středy 25. listopadu 2020 nastupují do školy k prezenční výuce žáci končících ročníků, kteří mají v sudém týdnu (St – Pá) teoretickou výuku, tedy Dg/St 4, NSPO/Uřp 2, KČ/ES 3 a KD/Vl3. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu v systému Škola OnLine. Zároveň od tohoto dne začíná praktická výuka (odborný výcvik) všech ročníků, které mají praktickou výuku (odborný výcvik) v sudém týdnu. Teoretická výuka ostatních tříd bude i nadále probíhat distančně dle rozvrhu ve Škole ONLine.

 

Z důvodu uzavření školy se 26. 11. 2020 „Den otevřených dveří“  nebude konat ve standardní podobě. Pro případnou návštěvu jsme vám 26. 11. 2020 od 13.00 – 17.00 k dispozici. Pro návštěvu školy v jiný den nás kontaktujte telefonicky: 541 126 815, 605 786 719, 724 352 497. Děkujeme za pochopení.


Opatření MŠMT: zde

 

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci – Uchazeči

 

 

 

Informace k distanční výuce: zde

 

Nařízení KHS: zde

 

 

Dny otevřených dveří: zde