Design interiéru

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata s tvrořivostí a se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designérů. Absolventi mají znalosti v navrhování nábytku, vybavení a zařízení interiéru včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení.

Starožitník

Zachovat a předávat dalším generacím kulturní hodnoty a cenné doklady umění a zručnosti dávných mistrů, to je poslání starožitníků.

Vlásenkář

Absolvent umí ručně zhotovovat divadelní a filmové vlásenky a vlásenkářsko – maskérské výrobky s konečnou úpravou do účesů z přírodních i umělých materiálů. Maskérské práce na scénických maskách s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem.

Mechanik elektrotechnik

Absolvent má znalosti a dovednosti od základů elektroniiky až po konktrétní výrobu různých elektronických zařízení a výrobků, jejich údžbu a opravy. Navrhuje a realizuje jednoduché obvody jak analogové, tak číslicové oblasti. Má všechny potřebné znalosti o zařízeních silnoproudé techniky, o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, elektrických strojích a přístrojích. Umí provádět údržbu, opravy a seřízení silnoproudých zařízení všeho druhu.

Elektrikář – silnoproud

Absolvent se naučí orientovat v základní technické dokumentaci, je schopen provádět instalace elektrických rozvodů, opravu a údržbu elektrického zařízení včetně elektrických spotřebičů. Je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá použití měřící techniky. Je schopen provádět domácí elektroinstalaci i úrdžbu.

Truhlář

V průběhu výuky se žáci seznámí s materiálovou základnou, nářadím, s dřevoobráběcími stroji a zařízeními. Jsou seznámeni s konstrukcí a technologiemi výroby nábytku.

Získané teoretické vědomosti procvičují v odborném výcviku. Absolvent oboru má veškeré odborné vědomosti a praktické dovednosti o dřevě a jeho zpracování a technologii výroby.

Montér suchých staveb

Absolvent umí zhotovovat stavební konstrukce ze sádrokartonových desek včetně povrchové úpravy, technologii montáže příček, stropů a půdní vestavby, montáž speciálních konstrukcí, specializace na dokončování interiérů, včetně montáží izolačních desek, kazetových stropů, střešních oken a dalších technologií.

Kuchař – číšník

Absolvent zvládne předběžné zpracování surovin, základní úpravy jídel, studenou kuchyni, hotová jídla, minutky, moučná jídla, moučníky a diety, tak i pravidla a techniku obsluhy, servis různých jídel a nápojů.

Operátor skladování

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata se zájmem o vykonávání vysoce kvalifikovaných činností v logistice velkých firem a velkoskladech obchodních řetězců.

Kosmetické služby

Absolventky zvládnou odborné kosmetické ošetření pleti dle stavu pokožky s využitím nejúčinnějších přípravků a různých nejvhodnějších způsobů ošetření s cílem udržet pleť zdravou a čistou a předcházet jejímu stárnutí.

Kadeřník

Absolvent je schopen provádět mytí a stříhání vlasů, ondulace, regenerace a preparace, barvení a odbarvování, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Naučí se obsluhovat a udržovat zařízení v kadeřnických salonech.

Podnikání

Příprava ve studijním oboru směruje k tomu, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat.

 

Aktuality 

 

Od středy 25. listopadu 2020 nastupují do školy k prezenční výuce žáci končících ročníků, kteří mají v sudém týdnu (St – Pá) teoretickou výuku, tedy Dg/St 4, NSPO/Uřp 2, KČ/ES 3 a KD/Vl3. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu v systému Škola OnLine. Zároveň od tohoto dne začíná praktická výuka (odborný výcvik) všech ročníků, které mají praktickou výuku (odborný výcvik) v sudém týdnu. Teoretická výuka ostatních tříd bude i nadále probíhat distančně dle rozvrhu ve Škole ONLine.

 

Z důvodu uzavření školy se 26. 11. 2020 „Den otevřených dveří“  nebude konat ve standardní podobě. Pro případnou návštěvu jsme vám 26. 11. 2020 od 13.00 – 17.00 k dispozici. Pro návštěvu školy v jiný den nás kontaktujte telefonicky: 541 126 815, 605 786 719, 724 352 497. Děkujeme za pochopení.


Opatření MŠMT: zde

 

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci – Uchazeči

 

 

 

Informace k distanční výuce: zde

 

Nařízení KHS: zde

 

 

Dny otevřených dveří: zde