Design interiéru (82-41-M/11)

Obor je vhodný pro uchazeče s tvrořivostí a se zájmem o atraktivní povolání bytových a nábytkových designérů. Absolventi mají znalosti v navrhování nábytku, vybavení a zařízení interiéru včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení.

Znají materiály a technologie výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci, pracovat se speciálními grafickými programy a posuzovat ekonomické aspekty výroby.

Současně absolventi získají praktické manuální dovednosti spojené s aplikací materiálů použitých v interiéru a obchodní znalosti potřebné pro prezentaci a prodej výrobků i vedení malých firem.

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2008/09. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Uplatnění absolventů:

Asolvent oboru se uplatní jako tvůrčí, případně technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design nábytku a interiéru včetně jeho doplňků a jejich realizace. Dále se může uplatnit jako designér v nábytkářských a interiérových studiích a ateliérech, v poradenských činnostech bytového architekta a v řízení pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek. Absolvent rovněž získá plnou kvalifikaci pro soukromé podnikání v oblastech souvisejících s tvorbou interiérů.

Absolventi se uplatní při studiu na vysokých školách zejména v oborech Architektura, Design nábytku, Průmyslový design, Pozemní stavitelství atd. Absolventi budou plně připraveni na úspěšné složení talentových i všeobecných přijímacích zkoušek na vysoké školy.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Obor nevyžaduje lékařské potvrzení.

Školné:

Cena školního je 1 088,- Kč za měsíc školního roku (školné se nehradí v průběhu letních prázdnin).

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
a) Základní
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
Cizí jazyk (AJ / NJ)
3
3
3
3
Občanská nauka
1
1
Dějepis
1
1
1
1
Psychologie
1
Matematika
3
3
3
3
Fyzika
1
Chemie
2
Biologie a ekologie
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Podniková a obchodní ekonomika
2
2
Práce s počítačem
4
b) Předměty specializace
Základy fotografování
1
Teorie interiéru
3
3
3
3
Dějiny umění a design
2
2
2
2
Navrhování designu a interiéru
4
4
4
4
Výtvarná příprava
2
2
2
2
Technické kreslení
1
2
2
Počítačová grafika
4
4
4
Znalectví a starožitnictví
2
c) Odborný výcvik
3
3
3
3