Design starého umění – Starožitník (82-48-L/01)

Zachovat a předávat dalším generacím kulturní hodnoty a cenné doklady umění a zručnosti dávných mistrů, to je poslání starožitníků.

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi se můžou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách a budou plně připraveni na úspěšné složení přijímacích zkoušek. Se středním vzděláním se absolventi uplatní jako zaměstnanci muzeí na pozici dokumentarista, dále jako odborní pracovníci v oblasti prodeje a nákupu starožitností, nebo jako správci sbírek a památkových objektů.

Může také pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole a zlepšit si tak svoji kvalifikaci a uplatnění.

Reference oboru:

Oficiálními partnery oboru jsou Technické muzeum Brno a Starozitnostibrno – starožitnictví PhDr. Fajtlové.

 reference a hodnocení oboru našimi partnery
 leták

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Zápisné:

1 000,- Kč.

Školné:

Cena školného je 1 800,- Kč za měsíc školního roku (v průběhu letních prázdnin se školné neplatí).

 

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
a) Základní
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
Anglický jazyk 1
3
3
3
3
Německý jazyk 2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
3
3
3
3
Dějepis
1
Základy přírodních věd
2
2
Informatika
4
Psychologie
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Dějiny umění
2
2
2
4
Základy fotografování
1
Ekonomika
2
2
Výtvarná příprava
2
2
2
Dějiny užitého umění a řemesel
2
2
2
2
Sběratelství
2
2
2
2
Památková péče
3
3
3
Teorie základů restaurování
a konzervace
2
2
Znalectví
2
Seminář z českého jazyka a literatury
1
1
c) Odborný výcvik
3
7
7
7