Design starého umění – Starožitník (82-48-L/01)

Zachovat a předávat dalším generacím kulturní hodnoty a cenné doklady umění a zručnosti dávných mistrů, to je poslání starožitníků.

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi se můžou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách a budou plně připraveni na úspěšné složení přijímacích zkoušek. Se středním vzděláním se absolventi uplatní jako zaměstnanci muzeí na pozici dokumentarista, dále jako odborní pracovníci v oblasti prodeje a nákupu starožitností, nebo jako správci sbírek a památkových objektů.

Může také pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole a zlepšit si tak svoji kvalifikaci a uplatnění.

Reference oboru:

Oficiálními partnery oboru jsou Technické muzeum Brno a Starozitnostibrno – starožitnictví PhDr. Fajtlové.

 reference a hodnocení oboru našimi partnery
 leták

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Školné:

Cena školného je 1 088,- Kč za měsíc školního roku (v průběhu letních prázdnin se školné neplatí).

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
a) Základní
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
Cizí jazyk (AJ / NJ)
3
3
3
3
Občanská nauka
1
1
1
Dějiny umění a kultur
2
4
4
4
Matematika
3
3
3
3
Chemie
2
1
1
Psychologie
1
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Marketing
2
Ekonomika a organizace
1
1
Práce s počítačem
2
2
Fotografování
2
Výtvarná výchova
2
2
2
2
Dějiny užitého umění a řemesel
2
2
2
2
Sběratelství
2
2
2
2
Památková péče
3
3
3
Teorie základů restaurování
a konzervace
2
2
Znalectví
2
Seminář z českého jazyka a literatury
1
c) Odborný výcvik
3
7
7
7