Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02)

Absolvent se naučí orientovat v základní technické dokumentaci, je schopen provádět instalace elektrických rozvodů, opravu a údržbu elektrického zařízení včetně elektrických spotřebičů. Je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá použití měřící techniky. Je schopen provádět domácí elektroinstalaci i úrdžbu.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného 1 000,- Kč za měsíc školního roku.

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolventi mohou vykonávat kvalifikované dělnické funkce jako jsou provozní elektrikář, elektromontér, elektromechanik, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 3 a 22 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
2
Základy přírodních věd
2
1
1
Informatika
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Ekonomika
1
2
Základy elektrotechniky
3
2
Elektrotechnická měření
3/1
2/1
Elektrické stroje a přístroje
2
1
Užití elektrické energie
1
2
Technická dokumentace
2
Elektrotechnologie
3
2
Rozvody elektrické energie
2
b) Odborný výcvik
12
12
15