Kadeřník (69-51-H/01)

Absolvent je schopen provádět mytí a stříhání vlasů, ondulace, regenerace a preparace, barvení a odbarvování, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Naučí se obsluhovat a udržovat zařízení v kadeřnických salonech.

Možnost absolvování kurzu kosmetiky.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/10. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Školné:

10 splátek po 980,- Kč nebo jedna roční platba 9 800,- Kč

Zápisné:

1 500,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Naši absolventi mají možnost plného uplatnění ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby, zejména v oblasti soukromého podnikání a ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 2, 4, 7a, 9a, 22 a 26 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Cizí jazyk (AJ / NJ)
1,5
2
2,5
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
Chemie
1,5
1,5
Psychologie a společenská výchova
0,5
1
Práce s počítačem
0,5
1,5
1
Tělesná výchova
1
1
1
Ekonomika
1
2
Technologie
3
3
3
Materiály
2
2
2
Zdravověda
1
0,5
1
Výtvarná výchova
1
1
1
b) Odborný výcvik
15
17,5
17,5