Kosmetické služby (69-41-L/01)

Absolventky zvládnou odborné kosmetické ošetření pleti dle stavu pokožky s využitím nejúčinnějších přípravků a různých nejvhodnějších způsobů ošetření s cílem udržet pleť zdravou a čistou a předcházet jejímu stárnutí.

Naučí se používat kosmetické přípravky, líčidla, barvit obočí a řasy, ovládají péči o ruce i nohy.

Novinka: předmět Aromaterapie v oboru Kosmetické služby

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/10. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného 1 500,- Kč za měsíc školního roku.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolvent se může ucházet o studium na všech vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek, jako absolventi jiných středních škol.

Uplatnění absolventů:

Naši absolventi mají možnost plného uplatnění ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby. Navíc jsou schopni poskytovat poradenskou činnost ve svém oboru.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 1, 4, 7a, 9a, 22 a 26 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
Anglický jazyk 1
3
3
3
3
Německý jazyk 2
2
2
Občanská nauka
1
1
Dějepis
1
Matematika
3
3
3
3
Chemie
2
1
1
1
Fyzika
1
Základy ekologie
1
Informatika
2
2
Psychologie
2
Estetická výchova
2
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Ekonomika
2
2
Zdravověda
2
2
2
2
Kosmetika
2
2
2
3
Materiály
1
1
1
2
Seminář z českého jazyka a literatury
1
1

      b) Odborný výcvik                          6                  6                 14                 14