Kuchař – číšník (65-51-H/01)

Absolvent zvládne předběžné zpracování surovin, základní úpravy jídel, studenou kuchyni, hotová jídla, minutky, moučná jídla, moučníky a diety, tak i pravidla a techniku obsluhy, servis různých jídel a nápojů.

Kurzy barmanství, studené kuchyně, cukrářských výrobků.

Praxe probíhá ve školní kuchyni učiliště, od druhého ročníku v nasmlouvaných hotelích a restauračních zařízeních v Brně (Hotel Voroněž, Hotel Grand, hotel Avanti), pod vedením učitelů odborné výchovy. Dále spolupracujeme s MZLU Brno, školním lesním závodem Křtiny, HM Gatering, EXPO Restaurace.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/10. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Školné:

10 splátek po 980,- Kč nebo jedna roční platba 9 800,- Kč

Zápisné:

1 000,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Zaměstnaní v oboru kuchař nebo číšník v restauračním zařízení, jídelnách, hotelích a pod.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Nabídka vzdělávacích kurzů pro žáky oboru kuchař-číšník

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 9a a 26 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk 1
2
2
2
Německý jazyk 2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
1
Chemie
2
1
Tělesná výchova
1
1
1
Společenská výchova
1
Hospodářské výpočty
1
Ekonomika
1
2
Potraviny a výživa
1,5
1,5
2
Technologie
1,5
2
2,5
Stolničení
1,5
1,5
1,5
Konverzace v cizím jazyce
2
Práce s počítačem
2
1
Celkem teoretická výuka
18,5
17
18
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
Celkem
33,5
34,5
35,5