Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)

Absolvent má znalosti a dovednosti od základů elektroniiky až po konktrétní výrobu různých elektronických zařízení a výrobků, jejich údžbu a opravy. Navrhuje a realizuje jednoduché obvody jak analogové, tak číslicové oblasti. Má všechny potřebné znalosti o zařízeních silnoproudé techniky, o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, elektrických strojích a přístrojích. Umí provádět údržbu, opravy a seřízení silnoproudých zařízení všeho druhu.

Součástí výuky je zvládnutí výpočetní techniky – operační systém, textový editor, databázové programy, základy programování a projektování výpočetní techniky.

Zná zákonitosti související s konstrukcí elektronických strojů a přístrojů, s projektováním a realizací domovních i průmyslových elektroinstalací včetně užití příslušných měřících, jistících, spínacích a dalších ovládacích prvků.

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Školné:

bez školného

Zápisné:

1 000,- Kč – je splatné před nástupem do 1. ročníku k 15.8.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolvent se může ucházet o studium na všech vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek, jako absolventi jiných středních škol. Případně může využít nabídku studia na naší VOŠ.

Uplatnění absolventů:

Absolventi se mohou dobře uplatnit v elektrotechnických a příbuzných oborech i v oborech odlišných, kde jsou elektronická zařízení aplikována (správci počítačových sítí, technici počítačů, servisní pracovníci v oblasti elektrotechniky).

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 3 a 22 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
2
3
Cizí jazyk (AJ / NJ)
3
3
3
3
Občanská nauka
1
1
1
Dějepis
2
Matematika
3
3
3
3
Chemie a ekologie
2
Fyzika
2
2
1
Práce s počítačem
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Technologie a materiály
2
Ekonomika
3
b) Odborný výcvik
6
10,5
10,5
7
Zaměření silnoproud
Strojnictví
2
1
Základy elektrotechniky
5
Elektronika
2
2
Elektrotechnická měření
2
2
Elektrotechnologie
2
1
2
Elektrické stroje a přístroje
2
1
Užití elektrické energie
2
2
Zaměření slaboproud
Technická dokumentace
2
Základy elektrotechniky
5
1
Elektronika
3
3
2
Elektrotechnická měření
2/1
3/1
2/1
Číslicová technika
2
2
2
Automatizace
1
2