Montér suchých staveb (36-66-H/01)

Absolvent umí zhotovovat stavební konstrukce ze sádrokartonových desek včetně povrchové úpravy, technologii montáže příček, stropů a půdní vestavby, montáž speciálních konstrukcí, specializace na dokončování interiérů, včetně montáží izolačních desek, kazetových stropů, střešních oken a dalších technologií.

Dovede číst stavební výkresy, zhotovit technické náčrty, osadit stavební konstrukce, demontovat lehká lešení. Dokončování povrchů různými stěrkovými hmotami, nástřiky i obkládání keramickými obklady.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

bez školného

Od 1. 9. 2022 je cena školného vzhledem k nárustu cen energií  stanovena takto: 1 500,- Kč za měsíc školního roku.

Zápisné:

1 000,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

U stavebních firem. Možnost zapracování absolventa u firmy během učebního oboru. V současné době je ve stavebnictví velká poptávka po absolventech tohoto oboru.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický/Německý jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
1
Fyzika
1
1
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
1
1
1
Práce s počítačem
1
1
1
Ekonomika
2
Odborné kreslení
2
2
2
Stavební materiály
1
Stavební konstrukce
2
Technická zařízení budov
1
Přestavba budov
1,5
Technologie
2
2,5
3
b) Odborný výcvik
15
17,5
17,5