Operátor skladování (66-53-H/01)

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata se zájmem o vykonávání vysoce kvalifikovaných činností v logistice velkých firem a velkoskladech obchodních řetězců.

Absolvent má znalosti potřebné pro provádění moderního skladového hospodářství, tj. zajišťuje administrativu a organizaci skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky (vedení dokladů), zná způsoby balení a skladové manipulace se zbožím včetně příslušných mechanizačních prostředků.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

10 splátek po 718,- Kč nebo jedna roční platba 7 180,- Kč

Zápisné:

1 000,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolvent oboru se uplatní ve všech druzích firem, které ke své činnosti provozují sklady s různými způsoby vedení skladového hospodářství a s oběhem různých druhů zboží podle předmětu své činnosti.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 19 a 22 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický/Německý jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
1
Fyzika
1
1
Chemie
2
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
1
1
1
Práce s počítačem
2
1
1
Ekonomika
2
Technologie skladování
2
1,5
1,5
Administrativa skladování
2
1
1
Zbožíznalství
4
2
2
Mechanizační prostředky
2
2
1
b) Odborný výcvik
6
18
18