Podnikání (64-41-L/51)

Příprava ve studijním oboru směruje k tomu, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat.

Délka a typ studia:

2 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Zápisné:

1 000,- Kč.

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného vzhledem k nárustu cen energií  stanovena takto: 1 000,- Kč za měsíc školního roku.

Obor nevyžaduje lékařské potvrzení.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět

1. roč.

2. roč.

 

 

 

Český jazyk a literatura

4

3

Anglický jazyk

3

3

Občanská nauka

1

Dějepis

1

Matematika

3

3

Informatika

2

2

Psychologie

1

Tělesná výchova

2

2

Ekonomika podniku

3

3

Účetnictví

3

3

Písemná elektronická komunikace

2

1

Právo

2

2

Management a marketing

2

2

Projektové řízení

2

Ekonomika

2

2

Korespondence

2

Seminář z českého jazyka a literatury

1

1

Učební praxe

2