Podnikání (64-41-L/51)

Příprava ve studijním oboru směruje k tomu, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat.

Délka a typ studia:

2 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Školné:

10 splátek po 790,- Kč nebo jedna roční platba 7 900,- Kč

Zápisné:

1 600,- Kč

Obor nevyžaduje lékařské potvrzení.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!