Školní informace k maturitním zkouškám

 

Nový model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

naleznete zde

Další informace k maturitní zkoušce 2020/2021: zde

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2021

informace naleznete zde.

 

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL: zde

 

Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z AJ: zde


Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2021


Přehled termínů MZ 2020/2021

bude doplněn


Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2020/2021

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2020. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Maturitní kalendář: bude doplněn

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 31. 3. 2021 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2021
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2021
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 3. 5. – 7. 5. 2021

2. PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:

 • Písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): bude doplněno
 • Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 10. 6. 2021

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 

Podnikání

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata

Nepovinné zkoušky:

Umělecké řemeslné práce

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • ekonomika a techniky: témata

Nepovinné zkoušky:

Design interiéru

 • praktická zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata

Nepovinné zkoušky:

Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

Nepovinné zkoušky:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Doporučujeme sledovat stránky Cermatu: www.cermat.cz