Školní informace k maturitním zkouškám

Rozpis žáků k ústní maturitní zkoušce:

Dg 4: zde

KO 4: zde

NSPO/Uřp 2: zde

NSPO/Uřp 2: zde

DS 3: zde

 

Přehled nových termínů MZ 2019/2020

naleznete zde

 

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL: zde

 

Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z AJ: zde


Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020


Přehled termínů MZ 2019/2020

naleznete zde


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2020

informace naleznete zde.


Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2019/2020

Podání přihlášky žáka k MZ: do 2. 12. 2019. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Maturitní kalendář: zde

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 31. 3. 2020 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2020
 • Písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 8. 4. 2020 a 30. 4. 2020
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 4. 5. – 6. 5. 2020
 • Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 10. 6. 2020

2. PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 

Podnikání

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata

Nepovinné zkoušky:

Umělecké řemeslné práce

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • ekonomika a techniky: témata

Nepovinné zkoušky:

Design interiéru

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata

Nepovinné zkoušky:

Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

Nepovinné zkoušky:

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (více na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020 v záložce Právní předpisy).

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ŠKOLNÍ ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2019/2020

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2 – 3 povinné zkoušky
stanovuje RVP / ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

 

Doporučujeme sledovat https://maturita.cermat.cz