Školní informace k maturitním zkouškám

Časový rozpis žáků k ústní MZ

NSPO/UŘP 2: zde
NSPO/Uřp 2, DS 3: zde
KO/DG/St/MS 4: zde


Opravné a náhradní termíny maturitních zkoušek – podzim 2019

Informace o opravných a náhradních termínech maturitních zkoušek na podzim 2019 naleznete zde.


Informace JK žádostem o přezkum MZ


Časový rozpis žáků k ústní MZ

 • KO/Dg/St/MS 4: zde
 • KO/Dg/St/MS 4: zde
 • KO/Dg/St/MS 4: zde
 • NSPO/Uřp 2: zde
 • NSPO/Uřp 2: zde
 • DS 3: zde

Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

naleznete zde


Přehled termínů MZ 2018/2019

naleznete zde


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2019

informace naleznete zde.


Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2018/2019

Podání přihlášky žáka k MZ: do 3. 12. 2018. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 1. 4. 2019 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2019
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2019
 • Písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 10. 4. 2019 a 11. 4. 2019
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 2. 5. – 9. 5. 2019
 • Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 11. 6. 2019

2. PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

Podnikání

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata

Nepovinné zkoušky:

Umělecké řemeslné práce

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • ekonomika a techniky: témata

Nepovinné zkoušky:

Design interiéru

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata

Nepovinné zkoušky:

Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

Nepovinné zkoušky:

Starožitník

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • dějiny hmotné kultury: témata
 • památková péče: témata

Nepovinné zkoušky:

Mechanik elektrotechnik

 • praktická zkouška z odborného výcviku
 • elektrotechnologie: témata
 • užití elektrické energie: témata

Nepovinné zkoušky:

Doporučujeme sledovat www.novamaturita.cz.