Školní informace k maturitním zkouškám

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve školním roce 2022/2023: zde

Přehled termínů jednotlivých částí MZ: zde

Časový rozpis ústních MZ: 

 • Kosmetické služby:

16.5.2023: zde                   17.5.2023: zde               18.5.2023: zde         19.5.2023: zde

 • Design interiéru:                                                                                                                                                                          22.5.2023: zde                        23.5.2023: zde                    24.5.2023: zde                                                                             25.5.2023: zde                        26.5.2023: zde                    29.5.2023: zde
 • Umělecké řemeslné práce:                                                                                                                                                                        30. – 31. 5. 2023: zde
 • Podnikání (denní forma):                                                                                                                                                                                                                           1. – 2. 6. 2023: zde
 • Podnikání (dálková forma):                                                                                                                                                                           6. – 7. 6.2023: zde                                                                                                                                                                                                                    

 

Přehled důležitých termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2022/2023 

 • Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2022. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.
 • Maturitní kalendář: bude doplněn
 • Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 31. 3. 2023 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

Informace k organizaci a průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023: zde

Stanovené předměty profilové části maturitní zkoušky (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky: zde

 

64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma) 

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata
 • anglický jazyk: témata

  Nepovinné zkoušky:

82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

 • praktická zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • technik a ekonomiky: témata
 • anglický jazyk: témata

   Nepovinné zkoušky:

 • matematika: témata
 • informatika: témata

  69-41-L/01 Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata
 • anglický jazyk: témata

    Nepovinné zkoušky:

69-41-L/01 Design interiéru

 •  praktická zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata
 • anglický jazyk: témata

   Nepovinné zkoušky:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitelka školy dle platného RVP pro daný obor.

Doporučujeme sledovat stránky Cermatu: www.cermat.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

  Přehled termínů MZ: zde

   

   

   

  Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ ve školním roce 2021/2022: zde

   

   

   

  Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části mat. zkoušky 2021/22: zde

   

  Stanovení povinných a volitelných předmětů: zde

   

  Stanovení délky konání a rozsahu textu písemných prací a praktické zkoušky: zde

   

   

   

   

   

  Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z Aj 2021

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

   

  •  Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2022
  • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2022
  • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika):  2. 5. – 5. 5. 2022

   

   

   

  2. PROFILOVÁ  (ŠKOLNÍ) ČÁST:

   

  •  Písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): od 1. 4. 2022
  •  Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 10. 6. 2022

   

   

   

   

  Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

   

   

   

  64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma)

   

  • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
  • účetnictví a právo: témata
  • ekonomika, management a marketing: témata

   

   Nepovinné zkoušky:

   

   

   

   

   82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

   

  • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
  • dějiny umění: témata
  • ekonomika a techniky: témata

   

    Nepovinné zkoušky:

   

   

   

   

   69-41-L/01 Design interiéru

   

  • praktická zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
  • dějiny umění: témata
  • teorie interiéru: témata

   

    Nepovinné zkoušky:

   

   

   

   

  69-41-L/01 Kosmetické služby

   

  • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
  • kosmetika: témata
  • zdravověda: témata

   

    Nepovinné zkoušky:

   

   

   

   

    82-48-L/01 Starožitník

   

  • praktická zkouška z odborných předmětů
  • památková péče: témata
  • dějiny hmotné kultury: témata

   

    Nepovinné zkoušky:

   

   

   

   

  Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

   

   Doporučujeme sledovat stránky Cermatu: www.cermat.cz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Editovaná přihláška k MZ 2020/21: zde

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Časový rozpis ústních MZ:

   

   

   

  KO 4 – 1.6.2021: zde

   

   

   

  KO 4 – 2.6.2021: zde

   

   

   

  Dg/St 4 – 3.6.2021: zde

   

   

   

  Dg/St 4 – 4.6.2021: zde

   

   

   

  Dg/St 4 – 7.6.2021: zde

   

   

   

  Dg/St 4 – 8.6.2021: zde

   

   

   

  Dg/St 4 – 9.6.2021: zde

   

   

   

  NSPO 2 – 10.6.2021: zde

   

   

   

  NSPO 2 – 11.6.2021: zde

   

   

   

  NSPO 2 – 14.6.2021: zde

   

   

   

  NSUřp 2 – 15.6.2021: zde

   

   

   

  DS 3 – 16.6.2021: zde

   

   

   

  DS 3 – 17.6.2021: zde

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nařízení ředitele školy k navýšení počtu opravných a náhradních termínů MZ: zde

   

   

   

   

   

   

  Aktuální informace MŠMT k maturitním zkouškám: zde

   

   

   

   

   

   

  Aktuální přehled termínů MZ 2020/2021: zde

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuální model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

   

   

   

  naleznete zde

   

   

   

   

   

   

  Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020/2021: zde

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

  Škol maturit