Školní informace k maturitním zkouškám

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ ve školním roce 2021/2022: zde

Nabídka povinných a nepovi nných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2021/22: zde

Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z Aj 2021/2022: zde

Informace k organizaci a průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022: zde

Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2021/2022

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2021. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Maturitní kalendář: bude doplněn

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 31. 3. 2022 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2022
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2022
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika):  2. 5. – 5. 5. 2022

2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

 • Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 10. 6. 2022

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

Editovaná přihláška k MZ 2020/21: zde

Časový rozpis ústních MZ:

KO 4 – 1.6.2021: zde

KO 4 – 2.6.2021: zde

Dg/St 4 – 3.6.2021: zde

Dg/St 4 – 4.6.2021: zde

Dg/St 4 – 7.6.2021: zde

Dg/St 4 – 8.6.2021: zde

Dg/St 4 – 9.6.2021: zde

NSPO 2 – 10.6.2021: zde

NSPO 2 – 11.6.2021: zde

NSPO 2 – 14.6.2021: zde

NSUřp 2 – 15.6.2021: zde

DS 3 – 16.6.2021: zde

DS 3 – 17.6.2021: zde

Nařízení ředitele školy k navýšení počtu opravných a náhradních termínů MZ: zde

Aktuální informace MŠMT k maturitním zkouškám: zde

Aktuální přehled termínů MZ 2020/2021: zde

Aktuální model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

naleznete zde

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020/2021: zde

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2021

informace naleznete zde.

 

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL: zde

 

Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z AJ: zde

Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z NJ: zde


Informace pro žáky k písemným zkouškám profilové části maturitní zkoušky

 • ve školním roce 2020/2021 se písemné zkoušky z  českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebudou konat !!!


Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2020/2021

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2020. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Maturitní kalendář: bude doplněn

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 31. 3. 2021 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 30. 1. 2021
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2021
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 3. 5. – 7. 5. 2021

2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

 • Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 10. 6. 2021

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 

Podnikání

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata

Nepovinné zkoušky:

Umělecké řemeslné práce

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • ekonomika a techniky: témata

Nepovinné zkoušky:

Design interiéru

 • praktická zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata

Nepovinné zkoušky:

Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

Nepovinné zkoušky:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Doporučujeme sledovat stránky Cermatu: www.cermat.cz


 

Škol maturit