Školní informace k maturitním zkouškám

 Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve školním roce 2022/2023: zde

Písemné práce z českého a anglického jazyka se konají v pátek 9.9.2022:

 

Český jazyk: Zahájení v 8:00

Anglický jazyk: Zahájení v 11:00

 

 Časový rozpis žáků k ústním MZ podzim 2022: 

Přehled termínů k opravným a náhradním MZ podzim 2022: zde

  

Přehled termínů MZ: zde

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ ve školním roce 2021/2022: zde

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části mat. zkoušky 2021/22: zde

Stanovení povinných a volitelných předmětů: zde

Stanovení délky konání a rozsahu textu písemných prací a praktické zkoušky: zde

 

Školní seznam témat pro ústní část maturitní zkoušky z Aj 2021/2022: zde

 

Informace k organizaci a průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022: zde

 

Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2021/2022

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2021. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Maturitní kalendář: bude doplněn

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 31. 3. 2022 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

 

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 •  Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2022
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2022
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika):  2. 5. – 5. 5. 2022

 

2. PROFILOVÁ  (ŠKOLNÍ) ČÁST:

 •  Písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): od 1. 4. 2022
 •  Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 10. 6. 2022

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 

64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma)

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata

 Nepovinné zkoušky:

 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • ekonomika a techniky: témata

  Nepovinné zkoušky:

 

 69-41-L/01 Design interiéru

 • praktická zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata

  Nepovinné zkoušky:

 

69-41-L/01 Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

  Nepovinné zkoušky:

 

  82-48-L/01 Starožitník

 • praktická zkouška z odborných předmětů
 • památková péče: témata
 • dějiny hmotné kultury: témata

  Nepovinné zkoušky:

 

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

 Doporučujeme sledovat stránky Cermatu: www.cermat.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editovaná přihláška k MZ 2020/21: zde

 

 

 

 

 

Časový rozpis ústních MZ:

 

KO 4 – 1.6.2021: zde

 

KO 4 – 2.6.2021: zde

 

Dg/St 4 – 3.6.2021: zde

 

Dg/St 4 – 4.6.2021: zde

 

Dg/St 4 – 7.6.2021: zde

 

Dg/St 4 – 8.6.2021: zde

 

Dg/St 4 – 9.6.2021: zde

 

NSPO 2 – 10.6.2021: zde

 

NSPO 2 – 11.6.2021: zde

 

NSPO 2 – 14.6.2021: zde

 

NSUřp 2 – 15.6.2021: zde

 

DS 3 – 16.6.2021: zde

 

DS 3 – 17.6.2021: zde

 

 

 

Nařízení ředitele školy k navýšení počtu opravných a náhradních termínů MZ: zde

 

 

Aktuální informace MŠMT k maturitním zkouškám: zde

 

 

Aktuální přehled termínů MZ 2020/2021: zde

 

 

 

Aktuální model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

 

naleznete zde

 

 

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020/2021: zde

 

 

 

 

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2021

 

informace naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Škol maturit