Truhlář (33-56-H/01)

V průběhu výuky se žáci seznámí s materiálovou základnou, nářadím, s dřevoobráběcími stroji a zařízeními. Jsou seznámeni s konstrukcí a technologiemi výroby nábytku.

Získané teoretické vědomosti procvičují v odborném výcviku. Absolvent oboru má veškeré odborné vědomosti a praktické dovednosti o dřevě a jeho zpracování a technologii výroby.

Získává rovněž základní všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného 1 500,- Kč za měsíc školního roku.

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

U stavebních firem. Možnost zapracování absolventa u firmy během učebního oboru. V současné době je ve stavebnictví velká poptávka po absolventech tohoto oboru.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodu 9a dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk 
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
1
1
2
Základy přírodních věd
2
1
1
Informatika
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Ekonomika
1
2
Technologie
2
2
2,5
Materiály
2
2
1
Odborné kreslení
2
2
2
Výrobní zařízení
1
1
Dějiny nábytkové tvorby
2
b) Odborný výcvik
15
15
15