Uchazeči

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory s talentovou  zkouškou pro školní rok 2021/2022

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022

  

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na: 

 • Učební obory: zde
 • Studijní obory: zde

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou: zde

Výsledky přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení na učební obory s výučním listem pro školní rok 2021/2022

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 19. května 2021 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 2. června 2021).

V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od 19. května 2021 do pátku 21. května 2021 na studijním oddělení školy. Následující pracovní den, t.j. v pondělí 24. května 2021, bude odesláno poštou.

 Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání naleznete: zde
Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 126 815.

 

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j.: MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021budou výsledky přijímacího řízení všech oborů vzdělání vyhlášeny dne 19. 5. 2021. Na webových stránkách školy www.soutr.cz budou pod registračními čísly zveřejněny seznamy všech přijatých a nepřijatých uchazečů. Zveřejněním seznamů se rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu považují za oznámená uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů. 

Původně stanovený termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení 22. 4. 2021 se tímto ruší. 

V souvislosti s tímto Opatřením obecné povahy dochází i ke změně termínu školní přijímací zkoušky, který byl nově stanoven na 5. a 6. 5. 2021.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022 naleznete: zde

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 18. března 2021 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 31. března 2021).

V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od 18. března 2021 do středy 24. března 2021 na studijním oddělení školy. Následující den, t.j. ve čtvrtek 25. března 2021, bude odesláno poštou.

 Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání naleznete: zde
Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 126 815.

Nekonání přijímacích zkoušek na dálkovou formu studia                                                   Pokynem č. 24 – 2020/2021 rozhodl ředitel školy, že uchazeči o obor Podnikání nástavbové studium (dálková forma) nebudou konat přijímací zkoušky. Uvedený pokyn naleznete: zde

Vyhlášení 2. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022

 • 82-41-M/11 Design interiéru: zde
 • 82-48-L/01 Starožitník: zde
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř: zde
 • 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér: zde
 • 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce: zde

  V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 5. února 2021 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
  K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. února 2021).

  V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od pátku 5. února 2021 do středy 10. února 2021 na studijním oddělení školy. Následující den, t.j. ve čtvrtek 11. února 2021, bude odesláno poštou.

   Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání naleznete: zde
  Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 126 815.

   

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání         v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o.                        pro školní rok 2021/2022

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • aktuální informace na www.msmt.cz

Základní informace k průběhu přijímacího řízení naleznete: zde

Vyhlášení 1. kolo přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

Materiály k přípravě na školní přijímací zkoušku pro školní rok 2021/2022:         

Český jazyk:Testy 2021/2022 Z ČESKÉHO JAZYKA pro žáky 9. tříd ZŠ (didaktis)

Anglický jazyk:jazyková úroveň A2   

                           – ukázky testů naleznete zde

Vyhlášení 1. kolo přijímacího řízení na učební obory s výučním listem pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení na učební obory s výučním listem pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

Termíny pro podání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou30. 11. 2020   
82-41-M/11 Design interiéru
82-48-L/01 Starožitník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
Nástavbové studium – denní forma: 30. 11. 2020
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

 

Obory vzdělání bez talentové zkoušky:  1. 3. 2021
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud   
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-41-L/01 Kosmetické služby
69-51-H/01 Kadeřník

 

Nástavbové studium – denní a dálková forma:

64-41-L/51 Podnikání                                       1. 3. 2021

                                                                                   

                                              

 

Počty přijímaných žáků na umělecké obory ve školním roce 2021/2022: naleznete zde.

 

Vyhlášení 1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

 

Kritéria přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.