Uchazeči

 

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání         v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o.                        pro školní rok 2021/2022

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • aktuální informace na www.msmt.cz

Termíny pro podání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou30. 11. 2020   
82-41-M/11 Design interiéru
82-48-L/01 Starožitník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
Nástavbové studium – denní forma: 30. 11. 2020
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

 

Obory vzdělání bez talentové zkoušky:  1. 3. 2021
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud   
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-41-L/01 Kosmetické služby
69-51-H/01 Kadeřník

 

Nástavbové studium – denní a dálková forma:

64-41-L/51 Podnikání                                       1. 3. 2021

                                                                                   

                                              

 

Počty přijímaných žáků na umělecké obory ve školním roce 2021/2022: naleznete zde.

 

Vyhlášení 1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

 

Kriteria přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

Zahájení školního roku 2020/2021 pro zkrácené a dálkové studium:

 Kadeřnice – zkrácené studium:

pondělí 7. 9. 2020, 8.00 – učňovská provozovna, Bayerova 27, Brno

 

Dálkové  studium: (budova školy, Střední 59, Brno)

 1. ročníkúterý 8. 9. 2020, 13.30 – učebna č. 46

 2. ročníkpondělí 7. 9. 2020, 13.30 – učebna č. 46

 3. ročníkúterý 8. 9. 2020, 13.30 – učebna č. 133

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou

pro školní rok 2020/2021

K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí a zájmu o studium jej do 5 pracovních dnů (do 24.6.2020) zašle zákonný zástupce nebo zletilý žák, s příslušnými podpisy,  poštou na adresu školy nebo doručí osobně do schránky umístěné na vstupních dveřích školy. Potvrzení o přijetí zápisového lístku a informaci o schůzce rodičů obdrží zákonný zástupce nebo zletilý žák do 1týdne e-mailem.

Obory Podnikání – denní i dálková forma zápisový lístek nemají, svůj zájem o studium potvrdí do 5 dnů osobně nebo telefonicky na studijním oddělení školy.

 

 

Výsledky III. kola přijímacího řízení na obory s talentovou

zkouškou pro školní rok 2020/2021

 • Design interiéru: zde
 • Vlásenkář a maskér: zde

K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí a zájmu o studium jej neprodleně  zašle zákonný zástupce nebo zletilý žák, s příslušnými podpisy,  poštou na adresu školy nebo doručí osobně do schránky umístěné na vstupních dveřích školy. Potvrzení o přijetí zápisového lístku obdrží zákonný zástupce nebo zletilý žák do 1týdne e-mailem.

 

 

Přijímací řízení

 

Milí uchazeči,

těšíme se na Vás u přijímacích zkoušek ráno v 8 hodin v budově Střední 59, 602 00 Brno. Zahájení zkoušek v učebnách bude v 8:30. Rodiče do školy přístup mít nebudou.

Nezapomeňte přijít včas.

Při zkouškách můžete používat psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka musí být modré nebo černé barvy). Naopak je zakázáno pracovat za pomoci tabulek, kalkulátoru či jiných elektronických zařízení.

Bližší informace o průběhu zkoušky naleznete v písemné pozvánce.

Přejeme Vám hodně štěstí u zkoušek!

 

 

  Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce             pro školní rok 2020/2021 : zde

Výsledky přijímacího řízení na učební obory 

pro školní rok 2020/2021

 • Kadeřník: zde
 • Kuchař – číšník: zde
 • Truhlář: zde
 • Elektrikář – silnoproud: zde

K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí a zájmu o studium jej neprodleně  zašle zákonný zástupce nebo zletilý žák, s příslušnými podpisy,  poštou na adresu školy nebo doručí osobně do schránky umístěné na vstupních dveřích školy. Potvrzení o přijetí zápisového lístku obdrží zákonný zástupce nebo zletilý žák do 1týdne e-mailem.

 Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku závisí na termínu konání „Jednotné přijímací zkoušky“, který  stanoví MŠMT.

 Pokud budete přijati a nebudete mít zájem studovat na naší škole, oznamte tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem neprodleně na studijní oddělení.

 Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel.: 541 126 815, 724 352 495

 

Nové informace k přijímacím zkouškám na střední školu pro školní rok 2020/2021: zde

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2020/2021

 

 • Design interiéru: zde
 • Vlásenkář a maskér: zde
 • V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 17. 2. – 19. 2. 2020 a potom od 24.2. – 3.3.2020  na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
  K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 3. března 2020).

Vyhlášení 2. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2020/2021: zde

Výsledky přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2020/2021

 

 • Design interiéru: zde
 • Starožitník: zde
 • Umělecké řemeslné práce: zde
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř: zde
 • Umělecký truhlář a řezbář: zde
 • Vlásenkář a maskér: zde

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 5. února 2020 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. února 2020).

V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od středy 5. 2. 2020                             do pátku 7. 2. 2020 na studijním oddělení školy. Následující den, t.j. v pondělí 10. 2. 2020,        bude odesláno poštou.

 Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání naleznete: zde

Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 126 815.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. pro školní rok 2020/2021

 1. ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 2. vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 3. aktuální informace na www.msmt.cz, www.jmskoly.cz

  Termíny pro podání přihlášek

  Obory vzdělání s talentovou zkouškou:             30.listopadu  2019
  82-41-M/11 Design interiéru
  82-48-L/01 Starožitník
  82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
  82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
  82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
  Nástavbové studium – denní forma studia:       30.listopadu  2019
  82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

   

  Obory vzdělání bez talentové zkoušky:                  1.března 2020
  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud   
  26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  33-56-H/01 Truhlář
  36-66-H/01 Montér suchých staveb
  65-51-H/01 Kuchař – číšník
  66-53-H/01 Operátor skladování
  69-41-L/01 Kosmetické služby
  69-51-H/01 Kadeřník

   

  Nástavbové studium – denní a dálková forma studia:   

  1. března 2020
  64-41-L/51 Podnikání

   

 • Kriteria přijímacího řízení pro maturitní obory: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro neumělecké maturitní obory: zde
 • Kriteria přijímacího řízení pro učební obory: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro učební obory: zde

 

Počty přijímaných žáků na umělecké obory ve školním roce 2020/2021

naleznete zde.

 

Příprava na talentovou zkoušku

Nabízíme možnost výtvarné přípravy k talentovým zkouškám na umělecké obory naší školy, po domluvě na tel. č. 608 237 836.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro umělecké obory

Hodnocen bude celkový průměr z 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy.

Celkové průměry budou bodovány následujícím způsobem:

Průměr Body
1,00 – 1,3 30
1,31 – 1,40 15
1,41 – 1,50 10
1,51 – 1,60 7,5
1,61 – 1,7 6
1,71 a více 0

K bodovému hodnocení za průměrný prospěch v osmé třídě bude přičteno bodové ohodnocení za výsledek talentové zkoušky.

Pořadí bude stanoveno od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí preferovány lepší známky z českého jazyka a literatury, dějepisu a výtvarné výchovy.

Uchazeči nástavbového studia budou přijati pouze na základě talentové zkoušky.

Skladba talentové zkoušky

Součástí talentové zkoušky u uměleckých oborů je:

 • TEST KULTURNĚ HISTORICKÝCH ZNALOSTÍ (viz. vzorový test)
 • KRESBA
 • MALBA
 • DESIGNOVÉ DOTVOŘENÍ INTERIÉRU (pouze pro obor Design interiéru)

 

Bodové ohodnocení talentové zkoušky

Dvouleté umělecké obory
Test: maximální počet bodů 30
Výtvarná část: maximální počet bodů 30

Ukázkový test kulturně – historických znalostí naleznete ZDE.
Přihlášku na umělecké obory naleznete ke stažení ZDE.

 

 

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek u oborů:

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
Výběrové řízení pro zkrácené studium se koná taktéž bez přijímacích zkoušek.

U oborů bez přijímacích zkoušek v přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle těchto kritérií

 • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

  Kritéria přijímacího řízení pro neumělecké tříleté učební obory: zde

 

 

 

 

Přihlášku na střední školu naleznete ke stažení ZDE.
Přihlášku na nástavbové studium naleznete ke stažení ZDE.