Uchazeči

 

 

 

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

                  NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pokud má uchazeč doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, je nutno k přihlášce doložit i posudek!

Výsledky přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou: 

 • Design interiéru: zde
 • Starožitník: zde
 • Vlásenkář a maskér: zde
 • Umělecký kovář, zámečník a pasíř: zde
 • Umělecký truhlář: zde

  V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od pondělí 6. února 2023 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
  K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 17. února 2023).

  V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od pondělí 6. února 2023 do středy 8. února 2023 na studijním oddělení školy. Následující den, t.j. ve čtvrtek 9. února 2023, bude odesláno poštou.

  Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání naleznete: zde
  Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 126 815.

   

 Důležité termíny k přijímacímu řízení na obory s maturitní zkouškou

 • Přihlášku je nutno podat do 1. 3. 2023
 • Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky budou probíhat ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2023
 • Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou probíhat ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2023
 • Řádné termíny školní přijímací zkoušky z anglického jazyka budou probíhat ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2023
 • Náhradní termíny školní přijímací zkoušky z anglického jazyka budou probíhat ve dnech 12. 5. a 15. 5. 2023
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy od 28. 4. 2023

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou pro šk. rok 2023 – 2024

 • Kosmetické služby: zde
 • Podnikání, nástavbové studium (denní forma): zde
 • Podnikání, nástavbové studium (dálková forma): zde
 • Umělecké řemeslné práce, nástavbové studium: zde

 

Důležité termíny k přijímacímu řízení na učební obory s výučním listem

 • Přihlášku je nutno podat do 1. 3. 2023
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy od 22. 4. 2023

 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na učební obory s výučním listem pro šk. rok 2023 – 2024

 • Kadeřník: zde
 • Kuchař – číšník: zde
 • Truhlář: zde
 • Elektrikář – silnoproud: zde
 • Operátor skladování: zde

 

Důležité termíny k přijímacímu řízení na umělecké obory s talentovou zkouškou

 • Přihlášku je nutno podat do 30. 11. 2022
 • První kolo talentových zkoušek bude probíhat v termínech 5. 1. a 10. 1. 2023
 • Výsledky talentových zkoušek budou uchazečům zaslána poštou do 20. 1. 2023
 • Seznam přijatých uchazečů bud zveřejněn na webu školy 5. 2. 2023

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro šk. rok 2023 – 2024

 • Design interiéru: zde
 • Starožitník: zde
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř: zde
 • Umělecký truhlář a řezbář: zde
 • Vlásenkář a maskér: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní způsobilost pro obory s talentovou zkouškou pro šk. rok 2023 – 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř: zde
 • Umělecký truhlář a řezbář: zde
 • Vlásenkář a maskér: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka testu z kulturně historických znalostí: zde