Uchazeči

Přijímací řízení

 

Talentové zkoušky se konají:  7. 1. a 8. 1. 2020 ve 12.00 hod.

v budově školy, Střední 59, Brno

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. pro školní rok 2020/2021

 1. ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 2. vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 3. aktuální informace na www.msmt.cz, www.jmskoly.cz

  Termíny pro podání přihlášek

  Obory vzdělání s talentovou zkouškou:             30.listopadu  2019
  82-41-M/11 Design interiéru
  82-48-L/01 Starožitník
  82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
  82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
  82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
  Nástavbové studium – denní forma studia:       30.listopadu  2019
  82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

   

  Obory vzdělání bez talentové zkoušky:                  1.března 2020
  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud   
  26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  33-56-H/01 Truhlář
  36-66-H/01 Montér suchých staveb
  65-51-H/01 Kuchař – číšník
  66-53-H/01 Operátor skladování
  69-41-L/01 Kosmetické služby
  69-51-H/01 Kadeřník

   

  Nástavbové studium – denní a dálková forma studia:   

  1. března 2020
  64-41-L/51 Podnikání

   

 • Kriteria přijímacího řízení pro maturitní obory: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro neumělecké maturitní obory: zde
 • Kriteria přijímacího řízení pro učební obory: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro učební obory: zde

 

Počty přijímaných žáků na umělecké obory ve školním roce 2020/2021

naleznete zde.

 

Příprava na talentovou zkoušku

Nabízíme možnost výtvarné přípravy k talentovým zkouškám na umělecké obory naší školy, po domluvě na tel. č. 608 237 836.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro umělecké obory

Hodnocen bude celkový průměr z 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy.

Celkové průměry budou bodovány následujícím způsobem:

Průměr Body
1,00 – 1,3 30
1,31 – 1,40 15
1,41 – 1,50 10
1,51 – 1,60 7,5
1,61 – 1,7 6
1,71 a více 0

K bodovému hodnocení za průměrný prospěch v osmé třídě bude přičteno bodové ohodnocení za výsledek talentové zkoušky.

Pořadí bude stanoveno od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí preferovány lepší známky z českého jazyka a literatury, dějepisu a výtvarné výchovy.

Uchazeči nástavbového studia budou přijati pouze na základě talentové zkoušky.

Skladba talentové zkoušky

Součástí talentové zkoušky u uměleckých oborů je:

 • TEST KULTURNĚ HISTORICKÝCH ZNALOSTÍ (viz. vzorový test)
 • KRESBA
 • MALBA
 • DESIGNOVÉ DOTVOŘENÍ INTERIÉRU (pouze pro obor Design interiéru)

 

Bodové ohodnocení talentové zkoušky

Dvouleté umělecké obory
Test: maximální počet bodů 30
Výtvarná část: maximální počet bodů 30

Ukázkový test kulturně – historických znalostí naleznete ZDE.
Přihlášku na umělecké obory naleznete ke stažení ZDE.

 

 

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek u oborů:

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
Výběrové řízení pro zkrácené studium se koná taktéž bez přijímacích zkoušek.

U oborů bez přijímacích zkoušek v přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle těchto kritérií

 • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

  Kritéria přijímacího řízení pro neumělecké tříleté učební obory: zde

 

 

 

 

Přihlášku na střední školu naleznete ke stažení ZDE.
Přihlášku na nástavbové studium naleznete ke stažení ZDE.