Uchazeči

 

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání         v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o.                        pro školní rok 2021/2022

  • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
  • aktuální informace na www.msmt.cz

Termíny pro podání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou30. 11. 2020   
82-41-M/11 Design interiéru
82-48-L/01 Starožitník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
Nástavbové studium – denní forma: 30. 11. 2020
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

 

Obory vzdělání bez talentové zkoušky:  1. 3. 2021
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud   
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-41-L/01 Kosmetické služby
69-51-H/01 Kadeřník

 

Nástavbové studium – denní a dálková forma:

64-41-L/51 Podnikání                                       1. 3. 2021

                                                                                   

                                              

 

Počty přijímaných žáků na umělecké obory ve školním roce 2021/2022: naleznete zde.

 

Vyhlášení 1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.

 

Kriteria přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022: naleznete zde.