Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)

Studijní obor poskytuje žákům informace o výtvarných a estetických zákonitostech, posiluje a prohlubuje vědomosti a dovednosti směřujících k realizaci uměleckých a uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů.

Délka a typ studia:

2 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Školné:

bez školného, talentové zkoušky 200,- Kč

Zápisné:

1 600,- Kč

Obor nevyžaduje lékařské potvrzení.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!