Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)

Studijní obor poskytuje žákům informace o výtvarných a estetických zákonitostech, posiluje a prohlubuje vědomosti a dovednosti směřujících k realizaci uměleckých a uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů.

Délka a typ studia:

2 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného 1 000,- Kč za měsíc školního roku. 

Obor vyžaduje lékařské potvrzení.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět

1. roč.

2. roč.

 

 

 

Český jazyk a literatura

4

3

Anglický jazyk

3

3

Občanská nauka

1

Matematika

3

3

Chemie

2

2

Fyzika

2

Informatika

2

2

Tělesná výchova

2

2

Dějiny umění

4

4

Výtvarná příprava

4

2

Techniky

3

3

Monumentální malba

2

2

Ekonomika

2

2

Seminář z českého jazyka a literatury

1

1

Učební praxe

2

2