Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/014)

Absolvent zvládne použití různých materiálů a strojního zařízení v keramické výrobě, vytáčení na hrnčířském kruhu, zatáčení do sádrových forem, glazování a engobování. Naučí se zhotovit sádrové modely a formy, sušit, vypalovat, třídit, modelovat a používat zdobící techniky při výrobě keramiky. Příprava na budoucí povolání je orientována nejen na výrobu keramických uměleckých předmětů, ale i výrobu tradiční užitkové keramiky (např. talíře, čajové a mocca soupravy, hrníčky, vázy, atd.). Pro zájemce nabízíme kurz práce se dřevem a základy kovářských prací, jako vhodného doplňku ke studiu prací keramických.

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Školné:

bez školného, talentové zkoušky 200,- Kč

Zápisné:

1 000,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolvent se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách za stejných podmínek jako pro absolventy jiných středních škol.

Uplatnění absolventů:

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit jako výtvarníci nebo mistři v modelářských a dekoračních oddělení firem nebo jako samostatní výtvarníci.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 7a, 8a, 9a, 19 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
3
2
2
3
Cizí jazyk (AJ / NJ)
3
3
3
3
Občanská nauka
1
1
1
Dějepis
2
Matematika
2
2
2
Chemie
2
Fyzika
1
Základy ekologie
1
Práce s počítačem
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Dějiny výtvarné kultury
2
3
2
Výtvarná příprava
2
2
2
2
Technické kreslení
2
Ekonomika
2
Keramická výroba
2
2
Technologie
2
2
2
3
Techhnologická dokumentace
1
2
b) Odborný výcvik
9
14
17,5
17,5