Umělecký keramik (82-51-H/04)

Výtvarná a umělecko – historická příprava, kresba, ornament, figura a modelování, orientace ve starých technikách a výtvarných stylech, znalost vlastností přírodních materiálů a jejich využívání.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

bez školného, talentové zkoušky 200,- Kč

Zápisné:

1 200,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Umělecké řemeslné práce, který je ukončen maturitní zkouškou.

Možnost ubytování:

Pro mimobrněnské uchazeče možnost ubytování v Domově mládeže přímo v budově školy.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
2
Anglický/Německý jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
Matematika
1
1
1
Základy ekologie
1
Ekonomika a organizace
2
Výtvarná výchova
3
2
2
Dějiny umění
2
2
Fotografování
1
Keramická výroba
2
1
Technologie
2
2
3
b) Odborný výcvik
15
15
17,5