Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)

Žáci najdou uplatnění ve firmách se zámečnickou výrobou a naučí se ovládat základní kovoobráběcí stroje (soustruh, fréza, bruska) a zvládají jednoduché technologické operace a úkony na těchto strojích.

Najdou uplatnění v uměleckém zpracování kovů při ručním i strojním kování. Tito žáci mají předpoklady (schopnosti) zvládat výrobu kovaných mříží, zábradlí, bran, dekorativních a užitkových předmětů.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi mají možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oborech Umělecké řemeslné práce, nebo Podnikání, které jsou ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní ve firmách, které se zabývají kovářskou, nebo zámečnickou výrobou (např. výroba a renovace mříží, bran a branek, zábradlí, svítidel, krbového nářadí, grilů, atd.).

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 7a, 9a, 19 dle kategorizace – viz příloha.

Školné:

Cena školného je 1 080,- Kč za měsíc školního roku (v průběhu letních prázdnin se školné neplatí).

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický/Německý jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
Dějepis
1
Matematika
1
1
1
Chemie
1
0,5
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
1
1
1
Práce s počítačem
1
1
Ekonomika
2
Dějiny umění
2
2
Výtvarná výchova
2
2
2
Technické kreslení
1
1
Materiály
2
1
Technologie
2
2
2
b) Odborný výcvik
15
17,5
17,5