Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)

Absolventi ovládají strojovou i ruční výrobu nábytku, základy ornamentální i figurální kresby a modelování. Technologie i staré techniky restaurátorské práce a výroby historizujícího nábytku.
Absolvent umí číst technické a stavební výkresy a zhotovovat výtvarné návrhy. Naučí se orientovat v popisech pracovní technologie, materiálu a starých technik a posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu.
V dílenském provoze si žáci osvojí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení z oboru.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oborech Umělecké řemeslné práce, nebo Podnikání, které jsou ukončené maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Vzhledem k tomu, že absolventi získají velice široké spektrum znalostí a dovedností i z oblasti souvisejících s tímto oborem, mají možnost uplatnění i v provozech zabývajících se výrobou standartních dřevěných výrobků. Absolventi mají možnost uplatnění v dílnách zabývajících se restaurováním historických kusů nábytku, výrobou replik historického nábyktu.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 7a, 9a, 19 dle kategorizace – viz příloha.

 

Školné:

Cena školného je 1 800,- Kč za měsíc školního roku (v průběhu letních prázdnin se školné neplatí).

 

 

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk 
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Dějepis
1
Matematika
1
1
2
Základy přírodních věd
2
1
Informatika
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Ekonomika
1
2
Technologie
2
2
1,5
Materiály
2
2
1
Výrobní zařízení
1
0,5
Výtvarná příprava
2
2
2
Dějiny umění
2
2
Odborné kreslení
2
1
1
Dějiny nábytkové tvorby
2
b) Odborný výcvik
15
15
15