Vlásenkář a maskér (82-51-H/05)

Absolvent umí ručně zhotovovat divadelní a filmové vlásenky a vlásenkářsko – maskérské výrobky s konečnou úpravou do účesů z přírodních i umělých materiálů. Maskérské práce na scénických maskách s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem.

Ovládá restaurování a konzervaci historických vlásenek.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oborech Umělecké řemeslné práce, nebo Podnikání, které jsou ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolventi najdou uplatnění v divadlech, na kulturně-společenských akcích souvisejících s vizáží jednotlivce nebo skupiny a při údržbě, výrobě, nebo prodeji paruk.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 7, 9a, 19 dle kategorizace – viz příloha.

Školné:

Cena školného je 1 500,- Kč za měsíc školního roku (v průběhu letních prázdnin se školné neplatí).

 

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Dějepis
1
Matematika
1
1
2
Základy přírodních věd
2
1
Informatika
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Psychologie
1
Ekonomika
1
2
Technologie
2
2
2
Materiály
2
1
Zdravověda
1
1
1
Výtvarná příprava 
2
2
2
Dějiny umění
2
2
Základy scénografie
1
1
b) Odborný výcvik
15
15
15